Corporate restructuring, insolvency & litigation

Rijksmuseum, Amsterdam
Lyon

Corona maatregelen

De Nederlandse overheid neemt op dit moment drastische maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden en ondernemingen te ondersteunen. Een kort overzicht van de overheidsmaatregelen die bedrijven kunnen helpen om deze tijd door te komen staat hier. Voor meer informatie, neem contact op met Niels Pannevis, Niels.Pannevis@resor.nl.

WHOA

Op 5 juli 2019 heeft het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die voorziet in de invoering van een dwangakkoord buiten surseance en faillissement. Een korte samenvatting tezamen met de volledige tekst van het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting en een Engelse vertaling daarvan zijn hier te vinden.

MEER
Eye, Amsterdam