Eye, Amsterdam

WHOA

Op 5 juli 2019 heeft het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die voorziet in de invoering van een dwangakkoord buiten surseance en faillissement. Een korte samenvatting tezamen met de volledige tekst van het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting en een Engelse vertaling daarvan zijn hieronder te vinden.