Eye, Amsterdam

WHOA

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. De WHOA zal naar verwachting voor of op 1 januari 2021 in werking treden. Een beknopte samenvatting tezamen met de volledige tekst van het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting en een Engelse vertaling daarvan zijn hieronder te vinden.