Eye, Amsterdam

WHOA

Op 26 mei 2020 is het wetsvoorstel voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen door de Tweede Kamer. De WHOA wordt momenteel behandeld in de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt de WHOA op korte termijn in werking. Een beknopte samenvatting tezamen met de volledige tekst van het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting en een Engelse vertaling daarvan zijn hieronder te vinden.